abrasion testing machine in a Gore lab

  FOKUS PÅ ATT FÖRLÄNGA PRODUKTERNAS LIVSLÄNGD

  Vi arbetar hela tiden för att förbättra slitstyrkan och förlänga livslängden på produkterna för att minska deras klimatavtryck.

  HÅLLBARHET OCH LÅNG LIVSLÄNGD: TVÅ AV DE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA HOS GORE-TEX PRODUKTER

  Genom att våra produkter kan användas längre minskar den totala påverkan av deras livscykel. Som en del av vår hållbarhetsstrategi arbetar vi därför för att förbättra de enastående skyddande egenskaperna hos GORE-TEX produkter ytterligare, så att människor ska kunna använda produkterna längre.

  Hållbarhet och lång livslängd är två nyckelbegrepp när vi pratar om GORE-TEX produkter. De står för den enkla sanningen: Ju längre produkten används, desto bättre för miljön. Det gäller för samtliga GORE-TEX produkter, från GORE-TEX PRO, vår nya premiumprodukt, till våra välkända GORE-TEX textiler som har utformats särskilt för att bibehålla sina reflekterande egenskaper under hela sin livslängd.

  ANVÄNDA LIVSCYKELANALYS FÖR ATT MÄTA VÅR PÅVERKAN

  Vi strävar efter att hela tiden minska våra produkters miljöpåverkan. För att göra det har vi i nästan 30 år använt oss av livscykelanalyser.

  Vårt fokus på produktens livscykel

  Gore Fabrics använder livscykelanalys för att mäta och förstå miljöeffekterna av samtliga aspekter av våra produkter, från framställningen av råmaterial hos leverantörerna, tillverkning och transport fram tills produkterna når slutet av sin livslängd. Vi tar till och med hänsyn till påverkan från tvätt och torkning under den tid som plagget används. Med utgångspunkt från dessa resultat kan vi fokusera våra hållbarhetssatsningar där de gör störst skillnad.

  Vikten av lång livslängd

  Livscykelanalysen för en GORE-TEX jacka visar att produktion och distribution av jackan ger störst miljöpåverkan (som utgör cirka 64 % av koldioxidutsläppen). Jackans tvätt och torkning under dess livslängd samt kassering av jackan har en mindre miljöpåverkan. Tack vare den här undersökningen vet vi att det som gör störst skillnad för vår miljöpåverkan är om vi kan förlänga produkternas livslängd. 

  Vad är livscykelanalys?

  Livscykelanalys (LCA) görs enligt ett globalt standardiserat verktyg (ISO 14040–14044) för att mäta en färdig produkts klimatavtryck. Med LCA analyseras hela processen utifrån perspektivet ”från vaggan till graven”, från utvinning av råvaror, materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning, skötsel och lagning till avfallshantering eller återvinning.

  Vad är livscykelanalys?

  a close-up shot of GORE-TEX running shoes

  MAXIMERA KLÄDERNAS SLITSTYRKA OCH ANVÄNDNING

  Vi arbetar hårt för att förbättra våra produkters slitstyrka genom våra beprövade program för tvätt och skötsel.

  Gore-tex Newsletter