Ansvar

  Att agera korrekt och ansvarsfullt utifrån miljöaspekter och samtidigt erbjuda produkter som ger optimalt skydd är kärnan i vår kultur. Detta är något som vi har ärvt från företagets grundare, Bill och Vieve Gore®, och vi är stolta att kunna fortsätta i samma anda.

  BERNHARD KIEHL

  Hållbarhetschef, Gore Fabrics

  Uppdaterad ansvarsförklaring

  Att agera ansvarsfullt och informera om det – på Gore® Fabrics är vi stolta över att varje år kunna informera både kunder, återförsäljare och andra intressenter om de olika miljö- och sociala projekt som vi arbetar med världen över.

   

  Gore Fabrics Responsibility Update 2019 (pdf)

  Gore Fabrics Responsibility Update 2018 (pdf)

  Gore Fabrics Responsibility Update 2017 (pdf)

  Gore Fabrics Responsibility Update 2016 (pdf)

  Gore Fabrics Responsibility Update 2015 (pdf)

  Gore Fabrics Responsibility Update 2014 (pdf)

  Miljöansvar

  På Gore® Fabrics är vi fast beslutna att minska verksamhetens miljöpåverkan genom ett ansvarsfullt agerande i hela värdekedjan.

  Corporate Social Responsibility

  Alla medarbetare hos Gore® förväntas uppträda professionellt i alla relationer med såväl leverantörer, kunder, aktieägare som kollegor.

  Ansvarsfull användning av perfluorerade ämnen

  Perfluorerade ämnen har en rad unika egenskaper. Många av dem används i industrin, i livsmedelshantering och i konsumentprodukter.

  Gore-tex Newsletter