För att uppnå dessa mål ska Gore Fabrics genomföra ett omfattande innovationsprogram som innefattar samarbete med leverantörer för att utveckla nya impregneringar och eliminera miljömässigt problematisk PFC som finns i de processhjälpmedel som Gore Fabrics leverantörer använder för att tillverka PTFE.

  Läs pressmeddelandet.

  Läs sammanfattningen.

  Läs hela dokumentet.

  Läs den årliga rapporten om framstegen med PFC EC 2017

  Läs den årliga rapporten om framstegen med PFC EC 2018

  Gore strävar kontinuerligt efter att leverera friluftsprodukter med en optimal kombination av högteknisk prestanda och hållbarhet. Med vårt tuffa mål att eliminera miljömässigt problematisk PFC från alla våra konsumentprodukter underbygger vi vårt decennielånga arbete med att ständigt förbättra våra produkters miljömässiga egenskaper. Tillsammans med våra underleverantörer planerar vi att uppnå vårt mål med hjälp av ett ambitiöst innovationsprogram som omfattar utvecklingen av nya impregneringsmetoder och membranmaterial.

  Bernhard Kiehl

  hållbarhetschef, Gore Fabrics

  Om PFC(perfluorerade kemikalier)

  PFC(perfluorerade kemikalier) är en term som inte har någon generellt överenskommen definition, och precis som perfluorerade alkylämnen syftar den på en bred grupp av mycket fluorerade sammansättningar med mycket skilda egenskaper. Vid kommunikation om PFC är det därför viktigt att specificera vilken eller vilka perfluorerade kemikalier som behandlas.

  Gore har identifierat en grupp perfluorerade kemikalier som är miljömässigt problematiska. Dessa miljömässigt problematiska perfluorerade kemikalier är mycket fluorerade, tillräckligt små för att vara biotillgängliga, samt långlivade. Även om inte alla dessa miljömässigt problematiska perfluorerade kemikalier är farliga riskerar de att spridas mycket i vatten och finnas kvar där i flera generationer framöver. Därför har Gore Fabrics satt upp målet att eliminera dem från våra konsumentprodukters livscykel.

  PTFE är inte en miljömässigt problematiska PFC. PTFE är säkert och miljövänligt. Denna fluoropolymer är mycket stabil, för stor för att vara biotillgänglig, den är inte vattenlöslig och bryts inte ned i naturen. PTFE är alltså inte en miljömässigt problematiska PFC och bryts inte heller ned till sådana.

  År 2016 offentliggjorde Gore sin målsättning att ta fram ett nytt impregneringsutbud. Denna impregnering kommer att vara fri från miljömässigt problematiska PFC. De nya produkterna kommer att vara konstruerade för vanliga friluftskonsumenter och slutanvändare där den högklassiga funktionen och tåligheten i dagens lösningar baserade på kortkedjiga perfluorerade kemikalier inte utnyttjas till fullo, t.ex. vid dagsvandring och skidåkning i liftsystem. Försäljningen av dessa produkter planeras till höst- och vintersäsongen 2018.

  Läs mer om Gores investeringar i framtida impregneringslösningar

  Impregnering (DWR)

  GORE-TEX-kläder behandlas med en impregnering som appliceras på det yttersta skiktet så att vatten pärlar sig och rinner av istället för att tränga in i tyget. Impregneringen (DWR) är viktig eftersom den ger användaren skydd och komfort. När den vattenavvisande förmågan försvinner kan man känna sig kall och fuktig, vilket kan resultera i till exempel sämre förmåga att fokusera och sämre uthållighet. Användaren kan också uppleva att plagget inte är vattentätt, vilket kan leda till att man slutar använda plagget och ersätter det med ett nytt. Med andra ord: En dåligt fungerande impregnering kan öka en jackas miljöpåverkan. Detta bekräftas av en ny livscykelanalys som Gore publicerade 2016.

  De ämnen vi använder för vår impregnering (DWR) är oskadliga för både användaren och miljön om de appliceras på ett ansvarsfullt sätt. Gore Fabrics använder bara ämnen som har genomgått noggrann kontroll av US Environmental Protection Agency (EPA), har godkänts för användning i Europa, Japan och Kina och även klarar Norges standardkrav.

  År 2016 offentliggjorde Gore sin målsättning att ta fram ett nytt impregneringsutbud. Denna impregnering kommer att vara fri från miljöfarliga perfluorerade kemikalier. De nya produkterna kommer att vara konstruerade för vanliga friluftskonsumenter och slutanvändare där den högklassiga funktionen och tåligheten i dagens lösningar baserade på kortkedjiga perfluorerade kemikalier inte utnyttjas till fullo, t.ex. vid dagsvandring och skidåkning i liftsystem. Försäljningen av dessa produkter planeras till höst- och vintersäsongen 2018.

  Läs mer om Gores investeringar i framtida impregneringslösningar

  ePTFE-membran

  Kärnan i GORE-TEX-materialen är ett extremt tunt membran som är varaktigt vattentätt och vindtätt samtidigt som det andas. Gore Fabrics använder ePTFE (en expanderad form av PTFE), i detta membran.

  PTFE är en fluoropolymer. Fluoropolymerer är extremt värdefulla material som har unika egenskaper och möjliggör produkter med hög prestanda. Fluoropolymerer förbättrar exempelvis en produkts tålighet, vilket innebär längre livslängd och därmed minskat miljöavtryck. Fluoropolymerer är en egen serie högpresterande plaster som skiljer sig från vatten- och oljeavvisande behandlingar.

  Vetenskapen är överens om att PTFE är miljövänligt. Denna fluoropolymer är inert, vattenolöslig, extremt stabil och inte biologiskt nedbrytbar. Den bryts alltså inte ned till en källa till miljöfarliga perfluorerade kemikalier.

  Den tydliga skillnaden mellan miljömässigt problematisk PFC och PTFE kommer att hjälpa till att övervinna en långvarig tvetydighet om hur det är möjligt att skilja mellan säkra material och de som kan ge upphov till oro. Förutom att ge tydlig vägledning för outdoorbranschen, gör en noggrann och exakt definition att Gore och dess kunder kommer att kunna leverera mer hållbara tekniska innovationer.

  Bernhard Kiehl

  hållbarhetschef, Gore Fabrics

  Historien om ePTFE

  Expansionsprocessen upptäcktes av Bob Gore när han fick PTFE att expandera hastigt under särskilda förhållanden. Resultatet blev ett oerhört starkt och mikroporöst material med en rad fantastiska egenskaper, bland annat låg vattenabsorption och goda luftningsegenskaper, expanderande PTFE, även kallat ePTFE. År 1970 ansökte Gore om vad som skulle komma att bli det första av många patent för GORE-TEX-produkter tillverkade med Gores egen produktteknologi.

  Vanliga frågor

  Corporate Social Responsibility

  Alla medarbetare hos Gore® förväntas uppträda professionellt i alla relationer med såväl leverantörer, kunder, aktieägare som kollegor.

  Miljöansvar

  På Gore® Fabrics är vi fast beslutna att minska verksamhetens miljöpåverkan genom ett ansvarsfullt agerande i hela värdekedjan.

  Gore-tex Newsletter