Socialt Ansvar

  Acting Responsilbly and with Integrity

  För Gore® Fabrics är det en naturlig del av företagskulturen att agera ansvarsfullt. Vi tar ansvar för miljön och behandlar våra medarbetare och partners rättvist.

  Gores uppförandekod

  Vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov genom våra innovativa, pålitliga produkter och samtidigt förbättra samhället vi lever och arbetar i.

  Vi har i alla tider fattat beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv. Dessa värderingar är grunden för vår företagskultur. I linje med dessa värderingar, som överensstämmer med branschspecifika krav, har vi sammanställt och arbetar utifrån ”Gore® Fabrics riktlinjer för socialt ansvar”. Där fastställs vad vi förväntar oss i form av rättvisa arbetsvillkor, goda arbetsförhållanden samt hur vi ska uppfylla alla krav som ställs av lagar och regler. Förutom att vi inom Gore® Fabrics ska följa dessa riktlinjer förväntar vi oss att våra leverantörer, affärspartners, distributörer och alla andra som representerar företaget håller samma nivå när det gäller socialt ansvar.

  Ladda ned Gore® Fabrics riktlinjer om socialt ansvar

  Vårt företag är som starkast när vi nyttjar olika talanger och perspektiv för att arbeta mot en gemensam vision. Vi fortsätter vårt engagemang för att ta ansvar för vår miljö, och vi hjälper varandra att växa och flytta fram gränserna för vad som är möjligt.

  Jason Field

  VD FÖR W. L. GORE & ASSOCIATES

  Corporate Social Responsibility

  Våra medarbetare stöder många sociala projekt runtom i världen. Projekten startas oftast på initiativ från våra medarbetare. Personliga initiativ ligger i linje med den kultur vi har på Gore® och Gore® stöder sådana projekt. Ett urval av våra CSR-projekt kommer att visas på denna sida.

  Stöd till miljöutbildning i USA: Friends of Camp Colton (FCC)

  Friends of Camp Colton (FCC) är en ideell välgörenhetsorganisation som startades för att stötta Camp Coltons miljöprogram och utbildningssatsningar. Camp Colton är ett empiriskt miljöutbildningsprogram i Flagstaff, Arizona.

  2014 blev Gore® främsta sponsor för det årliga Agassiz-loppet i Flagstaff. Deltagarna tävlar för att samla ihop pengar till FCC. Medarbetare från flera olika divisioner samarbetade för att anordna loppet. Man uppnådde målet om att samla in 40 % mer, och totalsumman blev 30 000 USD.

   

  Shenzhen, Kina: Stöd till en statsfinansierad skola i Guizhou-provinsen

  Medarbetarna i Shenzhen tar socialt ansvarstagande på stort allvar. För att visa sitt engagemang har de inrättat en ”välgörenhetskommitté” som driver flera långsiktiga initiativ som plantering av träd, uppsamling av skräp i naturen och klädinsamlingar till förmån för behövande.

  Fokus för välgörenhetsprogrammet är att hjälpa skolor i fattiga områden. Sedan 2013 har anläggningen i Shenzhen samarbetat med en skola i ett svårtillgängligt område som ligger fyra timmar från närmaste stad. Vivian Yang, medarbetare i Shenzhen, förklarar: – I och med urbaniseringen lockas tusentals yngre till städerna, samtidigt som deras barn får stanna kvar hos far- eller morföräldrarna i byarna. Enligt beräkningarna har närmare 20 miljoner barn i Kina lämnats kvar av föräldrarna. Det har blivit ett socialt problem. Eleverna blev överförtjusta över gåvorna i form av skolväskor, skrivmaterial, pennskrin, kartor, böcker och sportutrustning. Gore® planerar nu att intensifiera samarbetet genom att organisera interaktiva aktiviteter som musik, idrott eller språkundervisning.

  Medarbetaren Simon Liao kommenterar: – Genom att besöka skolorna får vi möjlighet att se saker ur elevernas och lärarnas perspektiv samtidigt som de har nytta av vårt stöd. Genom dessa möten får eleverna tillgång till mängder av ny information som ger dem ökade kunskaper om världen runt omkring dem.

  Bergwaldprojektet i Alperna

  Gore® har deltagit i Bergwaldprojektet i Bayerska alperna, där omkring 6 000 träd planterades och runt 3 km stigar skapades. Sedan 2009 har Gor e erbjudit sina medarbetar e möjligheten att engagera sig i miljöskydd och naturvård. En gång om år et träffas upp till 20 intr esserade medarbetare för ett fyradagarsprojekt under ledning av en expert. Projektet leds och samor dnas av välgörenhetsprojektet Bergwaldprojekt e.V., som har organiserat volontärarbete inom naturvård över hela Tyskland i nästan 20 år.

  Grön och miljövänlig vandring i Kina: Kampanjen ”Gör den Himmelska sjön ren”

  I september 2014 tog filantropen Shiyilang med sig GORE-TEX-kunder och naturfotografen Geng Dong till Nam Co, Himmelska sjön, för att delta i kampanjen ”Gör den Himmelska sjön ren” och för att bidra till att skydda och bevara Damxung-regionen genom att anordna en grön och miljövänlig vandringsresa Under den sex dagar långa utflykten vandrade teamet genom urskogen, utforskade en religiös plats, plockade skräp i området kring Himmelska sjön och tog med sig miljövänliga uppvärmningssystem och skrivmaterial till en lågstadieskola i Nam Co-området. Teamet delade även ut tvåspråkiga miljöbroschyrer på kinesiska och tibetanska till turister och lokalinvånare, med målet att förmedla miljötänk till en bredare grupp turister och att ge tibetanerna ökad förståelse för konceptet. Satsningarna hyllades av de lokala myndigheterna, och teamet tilldelades titeln ”Pionjärer inom miljöskyddsarbete” av Environmental Protection Bureau i Damxung.

  Projektet ”cykla till jobbet” donerar till lokala välgörenhetsorganisationer

  2015 är det tioårsjubileum för satsningen ”cykla till jobbet”. Sedan projektet startade 2005 skänker Gore® 10 eurocent för varje kilometer som en medarbetare i Tyskland cyklar till jobbet. Mellan 2006 och 2014 har våra medarbetare cyklat över 41 000 mil, vilket innebär att mer än 41 000 euro har donerats till lokala välgörenhetsprojekt i Tyskland, som Salberghaus i Putzbrunn och Caritas barnby i Irschenberg. Målet för 2015 är 9 000 mil, vilket skulle innebära en totalsumma på 50 000 euro i donationer.

  Gore® stöder Arc’ter yx Birds Nest project

  Även under 2013 engagerade sig Gore® i en rad sociala projekt, bland annat tillverkaren Arc’teryx världsomfattande kampanj ”Birds Nest”. Under en helg tillverkade frivilliga från Globetrotter i Köln regnponchos för hemlösa med hjälp av GORE-TEX-stuvbitar från Arc’teryx produktion av GORE-TEX-jackor i företagets anläggning i Vancouver, Kanada. De vind- och vattentäta regnplaggen skänktes till Gulliverprojektet, som senare delade ut dem till hemlösa i Köln.

  Miljöansvar

  På Gore® Fabrics är vi fast beslutna att minska verksamhetens miljöpåverkan genom ett ansvarsfullt agerande i hela värdekedjan.

  Ansvarsfull användning av perfluorerade ämnen

  Perfluorerade ämnen har en rad unika egenskaper. Många av dem används i industrin, i livsmedelshantering och i konsumentprodukter.

  Gore-tex Newsletter