Miljöansvar

  Vi tar ansvar för miljön

  Gore® Fabrics strävar alltid efter att agera ansvarsfullt och med största integritet och arbetar kontinuerligt för att uppfylla eller överträffa alla gällande hälso-, säkerhets- och miljökrav samt de frivilliga krav som företaget har valt att arbeta efter.

  Vårt miljöarbete bygger på vetenskapliga rön, livscykelanalyser och hållbara produkter.

  HÅLLBARHET I PRAKTIKEN UNDER MER ÄN 30 ÅR

  Vår ambition är att omdefiniera vad prestanda innebär för enskilda individer, jorden, samhället och vårt företag. Det betyder att skydda både människorna och vår jord samt förlänga livslängden för både våra produkter och människors välbefinnande.

  Produktansvar vid tillverkning

  En mycket viktig del i Gores produktgaranti är att kemikalier ska användas på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att medarbetare i hela produktionskedjan, konsumenter och miljön skyddas.

  För att försäkra oss om att våra produkter är både funktionella och säkra använder vi oss av oberoende och pålitliga tredje parts-standarder.

  Corporate Social Responsibility

  Alla medarbetare hos Gore® förväntas uppträda professionellt i alla relationer med såväl leverantörer, kunder, aktieägare som kollegor.

  Ansvarsfull användning av perfluorerade ämnen

  Perfluorerade ämnen har en rad unika egenskaper. Många av dem används i industrin, i livsmedelshantering och i konsumentprodukter.

  Gore-tex Newsletter