a man and a woman hiking up a snowy mountain on a sunny day

  ENGAGEMANG FÖR ATT SKYDDA VÅR JORD

  Vi arbetar hårt för att minska vår negativa påverkan på klimat, vatten och naturresurser. Våra friluftsområden är beroende av det. Vårt samhälle är beroende av det. Vår verksamhet är beroende av det.

  MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN

  Vi är medvetna om att våra produkter och vår verksamhet påverkar miljön. Därför arbetar vi hårt för att minska vår negativa inverkan på klimat, vatten och naturresurser genom innovativa metoder i utformningen och tillverkningen av våra material. Detta gäller även för vårt sätt att bedriva verksamheten.

  Ett ansvarsfullt agerande har alltid varit centralt för Gores företagskultur. Vi arbetar hårt för att kunna påverka branschen i viktiga miljöfrågor för att till exempel fasa ut miljöfarliga perfluorerade kemikalier och minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Vi strävar också efter att förlänga våra produkters livslängd eftersom det är tillverkningen som innebär störst miljöpåverkan.

  Vi kommer att minska vår miljöpåverkan genom att göra det vi är bäst på: skapa nya teknologiska lösningar och främja ansvarsfull konsumtion genom att utveckla hållbara produkter med lång livslängd. Tack vare vår räckvidd och betydelse i branschen kan våra hållbarhetslösningar skapa viktiga förändringar för att skydda vår jord.

  UPPNÅ FULLSTÄNDIG MILJÖHANTERINGSCERTIFIERING ENLIGT ISO 14001

  Sedan november 2019 följer alla Gores tre anläggningar i USA, Tyskland och Kina som tillverkar textilprodukter ISO 14001, en global standard för miljöhanteringssystem.

  Dessa tre anläggningar använder sig av hanteringsmetoden ”planera-genomföra-kontrollera-agera” inom ISO 14001 för att uppnå regelbundna förbättringar i miljöhanteringen. Varje år genomförs riskanalyser på anläggningarna för att utvärdera deras miljöprestanda sett till inkommande (inkommande vatten, elektricitet, gas, råmaterial, kemikalier) och utgående (produkter, utsläpp, avfall, avloppsvatten, buller, lukt) aspekter. Mot bakgrund av resultaten väljer man sedan ut de miljöområden som kan förbättras. För respektive område fastställer teamen mål och påbörjar projekt för att uppnå dessa.

  Mer information

  Genom ISO 14001-certifieringen lyfts vårt arbete med att följa samma höga standarder, som delvis går utöver de rättsliga kraven, på samtliga våra textilanläggningar i hela världen, för att minska vårt klimatavtryck och garantera säkra arbetsvillkor.

  Ross MacLaine
  Ross MacLaine

  Hållbarhetschef, Gore Fabrics

  BEDÖMNING AV MILJÖPRESTANDA HOS VÅRA PRODUKTER OCH PROCESSER MED BRANSCHREDSKAP FRÅN SAC

  Gore är en av grundarna till Sustainable Apparel Coalition (SAC), en global organisation som representerar cirka 40 % av den globala kläd- och skoindustrin. En av SAC:s viktigaste uppgifter är att utveckla, främja och använda flera branschövergripande redskap, inklusive Higg Material Sustainability Index (MSI), Higg Facility Environmental Module (FEM) och Higg Facility Social & Labor Module (FSLM)

  Gore-tex Newsletter