aerial shot of glaciers

  MINSKA VÅR MEDVERKAN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

  Klimatförändringarna är ett av vår tids största globala problem. Som ett framträdande komponentvarumärke i branschen för funktionskläder arbetar vi hårt för att värna om vår jord.

  GORE FABRICS HAR AMBITIÖSA MÅL FÖR ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

  Som en globalt ledande tillverkare av friluftskläder har vi ett ansvar för att skydda de platser där människor arbetar och vistas när de använder våra produkter.

  Vi vill göra vad vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius. Enligt forskarna är detta en gräns som vi inte får överskrida om vi vill undvika att orsaka skador på vår jord som inte kan repareras.  Därför har vi antagit ambitiösa och vetenskapligt baserade mål för koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet samt längs hela kedjan och i våra påverkansområden:

  Fram till 2030 kommer vi att minska koldioxidutsläppen* från Gores tillverkningsanläggningar och kontor med 60 %, jämfört med utgångsåret 2016, och vi arbetar för att bli koldioxidneutrala till 2050.

  Utöver detta strävar vi efter att minska GORE-TEX produktrelaterade utsläpp med 35 % till 2030, jämfört med utgångsåret 2016. 


  [*koldioxidutsläpp enligt definitionen i GHG-PROTOKOLLET (GREENHOUSE GAS PROTOCOL)]

  Baserat på metoder för vetenskapligt baserade mål har vi beräknat koldioxidutsläppen från GORE-TEX produkter. Detta har hjälpt oss att identifiera tre huvudsakliga åtgärdsområden för att sänka våra koldioxidutsläpp:

  Minska energiförbrukningen och börja använda förnybar energi i Gores tillverkningsanläggningar.

  Optimera produktdesignen, till exempel genom att så långt som möjligt använda mer hållbara material eller membran och textilier med lägre klimatavtryck.

  Samarbeta med våra leverantörer för att de ska kunna minska utsläppen från sina anläggningar genom att byta från fossil energi till förnybar energi och öka effektiviteten.

  Infographic
  SAMARBETA MED OUTDOOR INDUSTRY ASSOCIATION GENOM CLIMATE ACTION CORPS

  OIA Climate Action Corps är friluftsbranschens samarbetsmodell för klimatåtgärder som minskar branschens utsläpp av växthusgaser enligt IPPC-riktlinjerna. OIA Climate Action Corps hjälper varumärken, återförsäljare, tillverkare och leverantörer att vidta tydliga och direkta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan, vilket visar på företagens och branschens engagemang för att förbättra verksamheten.

  Mer information

  Gore-tex Newsletter