a man and a woman hiking in the mountains

  ANSVAR: EN AV VERKSAMHETENS FRÄMSTA PRIORITERINGAR

  Vi bidrar till miljömässigt och socialt välbefinnande eftersom det är det enda rätta OCH en av vår verksamhets främsta prioriteringar. Vår jord behöver det. Samhället behöver det. Vi behöver det.

  VÅRA HÅLLBARHETSPRINCIPER

  VÄLGRUNDAD VETENSKAP - ÖPPENHET - SAMARBETE

  VÄLGRUNDAD VETENSKAP

  För att kunna hantera vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor måste vi vidta tydliga och konkreta åtgärder för att minska vår påverkan och skapa mervärde genom innovationer. Vi har alltid arbetat med vägledning av välgrundad vetenskap. Med hjälp av faktabaserad kunskap kan vi fatta rätt beslut och arbeta med viktiga frågor. Genom att mäta produktens klimatavtryck under hela livscykeln från vaggan till graven kan vi fokusera på frågor som gör skillnad. Resultaten från vår livscykelanalys (LCA) visar att det effektivaste sättet att minska en produkts klimatavtryck är att öka dess livslängd.

  ÖPPENHET

  Öppenhet är vårt ledord för verksamheten och tillsammans bygger vi upp förtroendet gentemot kunder, partners och slutkonsumenter. Vi värnar om att vara öppna och ärliga kring vad vi arbetar med, vad vi har uppnått och vad vi måste fortsätta att arbeta på. Öppenhet är något som ligger oss varmt om hjärtat och det finns stor potential inom det här området framöver. Så långt det är möjligt använder vi oss av tillgängliga branschredskap, exempelvis Higg-index, och certifierar våra tillverkningsprocesser enligt tillförlitliga tredjepartsstandarder som ISO 14001, OEKO-TEX® Standard 100 och bluesign®.

  SAMARBETE

  För att industrin för funktionskläder ska kunna gå mot en mer hållbar framtid måste vi samarbeta och samverka. Som komponentvarumärke har GORE-TEX en unik roll som märks i hela värdekedjan. Vi arbetar nära våra partners, som är viktiga kunder och leverantörer samt branschorganisationer, för att nå våra hållbarhetsmål och förmå dem att nå sina egna. Gore har till exempel varit med och grundat Sustainable Apparel Coalition och Outdoor Industry Association’s Climate Action Corps. Läs mer om alla våra samarbeten.

  FN:s globala mål för hållbar utveckling
  ARBETET MED ATT NÅ DE GLOBALA MÅLEN

  RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

  Förklaring
  Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten, förbättra kvaliteten genom att minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

  Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
  Minska vår kemiska påverkan

  ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

  Förklaring
  Främja en stabil, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, produktiva anställningar och anständiga arbetsvillkor för alla.

  Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
  Arbete för rättvisa och ansvar
  Främja rättvisa arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö
  Öka samhällspåverkan

  INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR

  Förklaring
  Främja en inkluderande och hållbar industrialisering och infrastruktur samt främja innovation för att gynna samhället.

  Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
  Innovationer för en hållbar framtid

  HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

  Förklaring
  Säkerställa att produkterna tillverkas på ett hållbart sätt och att människor använder produkterna på ett ansvarsfullt vis och är varsamma med jordens resurser.

  Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
  Förlänga produkternas livslängd
  Förbättra resurseffektiviteten

  BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

  Förklaring
  Vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror i världen.

  Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
  Minska vår medverkan till klimatförändringarna

  HAV OCH MARINA RESURSER

  Förklaring
  Skydda naturresurser i form av vatten och marint liv, samt förebygga och avsevärt minska alla typer av föroreningar i havet.

  Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
  Minska föroreningarna i haven

  Rapportering

  För att främja öppenhet och en inkluderande och samverkande kultur sammanställer vi varje år en uppdatering av våra miljömässiga och sociala initiativ, mål och framsteg. Med Gore Fabrics uppdaterade ansvarsförklaringar vill vi involvera alla våra intressenter på den här viktiga resan mot hållbara resultat för företaget, dess produkter och våra medarbetares välbefinnande. 

  people in an office meeting room sitting in front of their laptops

  I LINJE MED GORES VISION

  Gore Fabrics engagemang och arbete med varumärket GORE-TEX är ett bevis på Gores fokus på hållbarhet, som avspeglas i varumärkeslöftet ”tillsammans, för ett bättre liv”.

  Gore-tex Newsletter