a man and a woman hiking in the mountains

ANSVAR: EN AV VERKSAMHETENS FRÄMSTA PRIORITERINGAR

Vi bidrar till miljömässigt och socialt välbefinnande eftersom det är det enda rätta OCH en av vår verksamhets främsta prioriteringar. Vår jord behöver det. Samhället behöver det. Vi behöver det.

VÅRA HÅLLBARHETSPRINCIPER

VÄLGRUNDAD VETENSKAP - ÖPPENHET - SAMARBETE

VÄLGRUNDAD VETENSKAP

För att kunna hantera vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor måste vi vidta tydliga och konkreta åtgärder för att minska vår påverkan och skapa mervärde genom innovationer. Vi har alltid arbetat med vägledning av välgrundad vetenskap. Med hjälp av faktabaserad kunskap kan vi fatta rätt beslut och arbeta med viktiga frågor. Genom att mäta produktens klimatavtryck under hela livscykeln från vaggan till graven kan vi fokusera på frågor som gör skillnad. Resultaten från vår livscykelanalys (LCA) visar att det effektivaste sättet att minska en produkts klimatavtryck är att öka dess livslängd.

ÖPPENHET

Öppenhet är vårt ledord för verksamheten och tillsammans bygger vi upp förtroendet gentemot kunder, partners och slutkonsumenter. Vi värnar om att vara öppna och ärliga kring vad vi arbetar med, vad vi har uppnått och vad vi måste fortsätta att arbeta på. Öppenhet är något som ligger oss varmt om hjärtat och det finns stor potential inom det här området framöver. Så långt det är möjligt använder vi oss av tillgängliga branschredskap, exempelvis Higg-index, och certifierar våra tillverkningsprocesser enligt tillförlitliga tredjepartsstandarder som ISO 14001, OEKO-TEX® Standard 100 och bluesign®.

SAMARBETE

För att industrin för funktionskläder ska kunna gå mot en mer hållbar framtid måste vi samarbeta och samverka. Som komponentvarumärke har GORE-TEX en unik roll som märks i hela värdekedjan. Vi arbetar nära våra partners, som är viktiga kunder och leverantörer samt branschorganisationer, för att nå våra hållbarhetsmål och förmå dem att nå sina egna. Gore har till exempel varit med och grundat Sustainable Apparel Coalition och Outdoor Industry Association’s Climate Action Corps. Läs mer om alla våra samarbeten.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
ARBETET MED ATT NÅ DE GLOBALA MÅLEN

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Förklaring
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten, förbättra kvaliteten genom att minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
Minska vår kemiska påverkan

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Förklaring
Främja en stabil, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, produktiva anställningar och anständiga arbetsvillkor för alla.

Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
Arbete för rättvisa och ansvar
Främja rättvisa arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö
Öka samhällspåverkan

INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR

Förklaring
Främja en inkluderande och hållbar industrialisering och infrastruktur samt främja innovation för att gynna samhället.

Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
Innovationer för en hållbar framtid

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Förklaring
Säkerställa att produkterna tillverkas på ett hållbart sätt och att människor använder produkterna på ett ansvarsfullt vis och är varsamma med jordens resurser.

Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
Förlänga produkternas livslängd
Förbättra resurseffektiviteten

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Förklaring
Vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror i världen.

Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
Minska vår medverkan till klimatförändringarna

HAV OCH MARINA RESURSER

Förklaring
Skydda naturresurser i form av vatten och marint liv, samt förebygga och avsevärt minska alla typer av föroreningar i havet.

Tillhörande strategi för hållbarhet inom Gore Fabrics
Minska föroreningarna i haven

Rapportering

För att främja öppenhet och en inkluderande och samverkande kultur sammanställer vi varje år en uppdatering av våra miljömässiga och sociala initiativ, mål och framsteg. Med Gore Fabrics uppdaterade ansvarsförklaringar vill vi involvera alla våra intressenter på den här viktiga resan mot hållbara resultat för företaget, dess produkter och våra medarbetares välbefinnande. 

people in an office meeting room sitting in front of their laptops

I LINJE MED GORES VISION

Gore Fabrics engagemang och arbete med varumärket GORE-TEX är ett bevis på Gores fokus på hållbarhet, som avspeglas i varumärkeslöftet ”tillsammans, för ett bättre liv”.