a close up shot of a hand wearing a Gore glove in a testing lab

MINSKA VÅR KEMISKA PÅVERKAN OCH SÄKERSTÄLLA ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV KEMIKALIER

Vi är ett teknologiföretag som utvecklar och tillverkar innovativa textillösningar och vi tar ett stort ansvar för att se till att de kemikalier vi använder i våra produkter inte skadar varken människorna eller vår jord.

TA TILLVARA PERFLUORERADE ÄMNEN OCH MINSKA DERAS PÅVERKAN

I mer än 30 år har våra vetenskapligt testade GORE-TEX material hållit människor torra och varma så att de kan vara ute mer, och längre. Kärnan i GORE-TEX materialen är ett extremt tunt membran, ePTFE, som är varaktigt vattentätt och vindtätt samtidigt som det andas. PTFE är en fluoropolymer.

Fluoropolymerer är extremt värdefulla material som har unika egenskaper och möjliggör produkter med hög prestanda. Fluoropolymerer förbättrar exempelvis en produkts slitstyrka, vilket innebär längre livslängd och därmed minskat klimatavtryck. Denna fluoropolymer är inert, vattenolöslig, extremt stabil och inte biologiskt nedbrytbar. Den bryts alltså inte ned till en källa till miljöfarliga perfluorerade kemikalier.

GORE FABRICS MÅL OCH PLAN FÖR ATT ELIMINERA MILJÖFARLIGA PERFLUORERADE KEMIKALIER*

Som en del i engagemanget att kontinuerligt minska klimatavtrycket för sina konsumentprodukter och samtidigt bibehålla den höga tålighets- och funktionsnivån har Gore Fabrics som mål att eliminera miljöfarliga perfluorerade kemikalier från sina konsumentprodukters livscykel.

Gore Fabrics planerar att eliminera miljöfarliga perfluorerade kemikalier från sina konsumentprodukter. Detta är en viktig milstolpe på den långsiktiga resan för att kontinuerligt minska produkternas klimatavtryck under hela deras livscykel. Genom att implementera ett ambitiöst innovationsprogram arbetar Gore för att eliminera miljöfarliga perfluorerade kemikalier från sina impregnerings- och membrantillverkningsprocesser i två steg:
 

  • Vid slutet av 2020 ska Gore Fabrics ha eliminerat miljöfarliga perfluorerade kemikalier från sina konsumentlaminatleveranser motsvarande 85 % av produktenheterna på marknaden. Detta omfattar jackor, skor, handskar och accessoarer.
     
  • Mellan 2021 och 2023 ska Gore Fabrics eliminera miljöfarliga perfluorerade kemikalier från resterande konsumentlaminatleveranser och samtidigt fortsätta leverera produkter som uppfyller slutanvändarnas funktionskrav.

*Kärnan i GORE-TEX material är ett extremt tunt membran som är varaktigt vattentätt och vindtätt samtidigt som det andas. Gore Fabrics använder ePTFE (en expanderad form av PTFE) i detta membran.

PTFE är en fluoropolymer. Fluoropolymerer är extremt värdefulla material som har unika egenskaper och möjliggör produkter med hög prestanda. Fluoropolymerer förbättrar exempelvis en produkts slitstyrka, vilket innebär längre livslängd och därmed minskat klimatavtryck. Fluoropolymerer är en egen serie högpresterande plaster som skiljer sig från vatten- och oljeavvisande behandlingar.

Denna fluoropolymer är inert, vattenolöslig, extremt stabil och inte biologiskt nedbrytbar. Den bryts alltså inte ned till en källa till miljöfarliga perfluorerade kemikalier.

Gore strävar kontinuerligt efter att leverera friluftsprodukter med en optimal kombination av högteknologisk prestanda och hållbarhet. Med vårt ambitiösa mål att eliminera miljöfarliga perfluorerade kemikalier från alla våra konsumentprodukter underbygger vi vårt flera decennier långa arbete med att ständigt förbättra våra produkters miljömässiga egenskaper. Tillsammans med våra leverantörer planerar vi att uppnå vårt mål med hjälp av ett ambitiöst innovationsprogram som omfattar utvecklingen av nya impregneringsmetoder och membranmaterial.

Ross MacLaine
Ross MacLaine

Hållbarhetschef, Gore Fabrics

Vanliga frågor

En mycket viktig del av vår produktgaranti är att kemikalier ska användas på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att arbetare i hela produktionskedjan, konsumenter och miljö skyddas.

Ross MacLaine
Ross MacLaine

Hållbarhetschef, Gore Fabrics

CERTIFIERING HJÄLPER OSS ATT SÄKERSTÄLLA EN KORREKT KEMIKALIEANVÄNDNING

För att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet och säkerhet har vi använt oss av oberoende certifiering i mer än 25 år. I dag arbetar vi med två tillförlitliga och internationellt erkända tredjepartscertifieringar:
· bluesign®-standarden, som omfattar hela vår leveranskedja
· OEKO-TEX® STANDARD 100, som endast gäller för de färdiga produkterna

OEKO-TEX®

Den internationella organisationen OEKO-TEX® kontrollerar att färdigställda textilier inte innehåller skadliga ämnen för att garantera att de är säkra att använda. OEKO-TEX® Standard 100-certifieringen är en produktsäkerhetsstandard som innebär att alla färdigställda funktionslaminat genomgår tester.

Sedan 1996 har Gore Fabrics som tillverkar GORE-TEX produkter arbetat med certifieringen OEKO-TEX® Standard 100 för att säkerställa att produkterna är säkra att använda. Vi är för närvarande på god väg att nå vårt mål att alla GORE-TEX kläder och skor ska vara certifierade med OEKO-TEX® Standard 100 i slutet av 2020.

Mer information finns på www.oeko-tex.com

bluesign®

bluesign®-standarden är ett allmänt vedertaget verktyg för att verifiera företagets arbete för en hållbar hantering av textilproduktionen. Logotypen bluesign® visar konsumenterna att vi har tagit hänsyn till frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet vid framställningen av en produkt, vilket inkluderar effektiv användning av vatten, energi och kemikalier.

Med bluesign® skyddas arbetarna från att exponeras för kemikalier, eftersom man samarbetar med tillverkarna för att eliminera skadliga kemikalier och vidta säkerhetsåtgärder. Fabriker som är godkända enligt bluesign® måste följa strikta krav på kontroll av föroreningar. En viktig del av den här certifieringen är att den endast tillåter kemikalier vars ursprung går att spåra och som har erkänts som säkra. Detta säkerställer att materialet tillverkas utan att innehålla kemikalier från ZDHC-listan (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

Under 2010 granskades samtliga tillverkningsanläggningar inom Gore Fabrics och godkändes för att ingå bluesign®-standarden. Sedan dess har vi samarbetat med våra partners för att främja och tillämpa bluesign®-standarden i hela leveranskedjan.

Bluesign®-certifieringen innebär att tillverkningen av GORE-TEX produkter med ePTFE-membran sker med hänsyn till miljön och arbetarnas säkerhet, vilket ger en ännu högre nivå av konsumentsäkerhet. Sedan mars 2019 är 85 % av GORE-TEX laminatvolym certifierad enligt bluesign®, och vårt mål är att 85 % av våra skor ska vara godkända enligt bluesign® 2022.

Mer information finns på www.bluesign.com www.bluesign.com

Gore-tex Newsletter