glove breathabiity test in a Gore lab

  UTVECKLA INNOVATIONER FÖR MER HÅLLBARA MATERIAL

  Vi arbetar för att utnyttja vår omfattande kompetens inom materialvetenskap och vår hängivenhet för innovation för att skapa lösningar som kan bidra till att hantera globala miljöutmaningar och minska vår miljöpåverkan.

  MILJÖVÄNLIGA TEXTILINNOVATIONER

  Vi arbetar hårt med några innovationer som kan förändra vår textiltillverkning för att värna om vår miljö, med särskilt fokus på vattenvägar och klimat.

  Genom att använda återvunnet material minskar vi användningen av nya råmaterial samt sparar energi och vatten som krävs för att utvinna nya resurser. Återvinningen bidrar också till att våra förlänga livscykeln för våra värdefulla resurser. Garninfärgningstekniken bidrar avsevärt till att minska både koldioxidutsläppen och vattenförbrukningen.

  Minska vattenföroreningarna genom att använda garninfärgning

  Efter jordbruket är färgning av textilier det som orsakar mest föroreningar av rent vatten i världen. Garninfärgade textilier tillverkas av garn som färgas i polymerform innan garnet spinns. Garnet får en varaktig och djup färg och kan sedan vävas till textilier. Det behöver inte färgas på nytt, vilket minskar behovet av kemikalier och sänker vattenförbrukningen. Garninfärgade textilier är tio gånger mer färgbeständiga jämfört med textilier som jetfärgats.

  Enligt Higg-indexet sparas upp till 90 % av vattenförbrukningen vid garninfärgning jämfört med konventionella färgningsmetoder. Mängden kemikalier minskar med upp till 60 % och koldioxidutsläppen minskar med upp till 58 % för polyester och upp till 45 % för polyamid.

  Den här teknologin hjälper oss inte bara att minska vårt klimatavtryck, den ger oss även fördelar i form av överlägsen färgbeständighet mot ljus. Konsumenterna kan därmed njuta av färger som varar längre.

  Ross MacLaine
  Ross MacLaine

  Hållbarhetschef, Gore Fabrics

  Ökad användning av återvunna material

  Under mer än ett år har vi arbetat med vår leveranskedja för att kunna utveckla en helt ny typ av återvunnet och garninfärgat garn. Resultatet är ett garn av återvunna fiber med det lägsta deniertalet någonsin i vår tillverkning. Det återvunna materialet innebär att plast räddas från deponi och kan användas under längre tid.

  För att tillverka 1 000 meter av det nya innertyget används runt 4 000 återvunna plastflaskor som inte läggs på deponi eller bränns upp. Vår återvunna nylon tillverkas av industriavfall, det vill säga överskottsmaterial eller -produkter som fiskenät eller mattor. Vår återvunna polyester tillverkas av använda PET-flaskor.

  Vi siktar på att bli Global Recycled Standard-certifierade för att dokumentera vår användning av återvunnet material.

  Minska utsläppen av mikrofiber i haven

  Förekomsten av fiberfragment i miljön blir ett allt större orosmoment för klädbranschen. Det råder ännu stor osäkerhet kring hur dessa partiklar påverkar miljön, men vi arbetar hårt för att minska våra utsläpp och lära oss mer om denna komplexa fråga. Under 2019 genomgick GORE-TEX textilier en omfattande intern undersökning om utsläpp av mikroplaster i samarbete med Hohenstein, en oberoende extern partner. I undersökningen användes en metod som utvecklats på universitetet i Leeds. Testerna visade att de flesta GORE-TEX laminat släpper ut små mängder mikrofiber.  

  Gore Fabrics är en aktiv medlem i The Microfibre Consortium (TMC) som arbetar för att underlätta utvecklingen av praktiska lösningar för textilindustrin. Syftet med detta är att minska utsläppen av mikrofiber i naturen vid textiltillverkning och under produkternas livscykel.

  Ross MacLaine
  Ross MacLaine

  Hållbarhetschef, Gore Fabrics

  Gore-tex Newsletter