two girls running and holding hands on a bridge in the mountains

    SAMARBETE FÖR ETT MER HÅLLBART SAMHÄLLE

    För att industrin för funktionskläder ska kunna gå mot en mer hållbar framtid måste vi samarbeta och samverka. Därför samarbetar vi med många organisationer, föreningar och stiftelser.

    Gore-tex Newsletter