VI KOMBINERAR HÅLLBARHET OCH PRESTANDA

  Läs mer om vår resa mot ansvarsfull prestanda

  VI PRIORITERAR HÅLLBARHET LIKA HÖGT SOM PRESTANDA

  I dag prioriterar vi vårt åtagande för hållbarhet lika högt som vårt åtagande för prestanda – det är det vi kallar Ansvarsfull prestanda. Tack vare den här inställningen kommer GORE-TEX produkter att fortsätta prestera på hög nivå, både när det gäller hållbarhet och prestanda. Innovationer som skapar möjligheter inom skydd, komfort och hållbarhet inkluderar material, teknologier och processer. Alla med samma pålitliga, höga prestanda från GORE-TEX produkter. Det är en ständigt pågående resa. Ett steg i taget. 

  Läs mer om våra nya GORE-TEX produkter med ePE-membran och varför en lång produktlivslängd i kombination med återvunna material, garninfärgade textilier och PFC-fri impregnering är en del av vår resa mot ansvarsfull prestanda.

   

  GOING FURTHER, TOGETHER
  NYA GORE-TEX PRODUKTER: ETT STORT STEG FÖR PRESTANDA OCH HÅLLBARHET

  Vi presenterar nästa generation GORE-TEX produkter: En banbrytande innovation för prestanda och hållbarhet. Vad är det som gör produkterna så innovativa? De baseras på ett helt nytt membran som är tunt, starkt och hållbart. Membranet är noggrant testat för att prestera enligt varumärket GORE-TEX höga krav. De nya GORE-TEX produkterna ger lång produktlivslängd och är PFC-fria* med reducerat koldioxidavtryck.** Det innebär att när du använder en produkt med den här teknologin väljer du att minska din miljöpåverkan – med den pålitliga garantin om vattentäthet, vindtäthet och andningsförmåga. De nya GORE-TEX produkterna är inte bara vetenskapliga innovationer. De är ett bevis på att vi tar oss ännu längre i vår strävan efter att koppla samman hållbarhet med prestanda.

  LÄS MER

  * Bidrar till Gore Fabrics Divisions mål att vara fria från PFC's (PFCs of Environmental Concern) under hela konsumentproduktens livscykel. I detta fall nås målet genom användning av icke-fluorerade material. Läs mer på  https://gtx.is/pfcec
  ** Tack vare laminat med ett nytt, lättare membran och noga utvald textil (enligt Higg MSI).

  FÖRDELARNA MED GORE-TEX PRODUKTER SOM HÅLLER LÄNGRE 

  GORE-TEX produkter är till för människor som inser att hållbar prestanda är bättre. Forskning visar att slitstarka produkter kostar mindre över tid och innebär en lägre belastning på miljön. GORE-TEX produkter testas för extrema förhållanden i labb och ute på fältet för att användarna ska få den ultimata kombinationen av komfort och skydd – längre. Vi samlar och delar omfattande vetenskapliga data med våra samarbetspartners och utsätter produkterna för extrema tester. Allt för att bevisa att GORE-TEX produkter har en prestanda som du alltid kan lita på. Det här är vårt åtagande för framtiden. Vi kallar den här inställningen för Hållbar prestanda.

  LÄS MER

  ÅTERVUNNA MATERIAL: HÖG PRESTANDA, LÄGRE MILJÖPÅVERKAN

  En avgörande metod för att bli mer hållbara? Samarbete med våra leverantörer för att utveckla återvunna textilkomponenter till GORE-TEX produkter. Att använda återvunnet material kan hjälpa till att reducera plastavfall, energikonsumtion och koldioxidutsläpp. Plus: Produkter med återvunna textilkomponenter testas noggrant för att behålla sin vattentäthet, vindtäthet och andningsförmåga i många år. Precis som de andra produkterna du känner till och litar på från varumärket GORE-TEX. Fantastisk prestanda, lägre miljöpåverkan.
   

  LÄS MER

  GARNINFÄRGADE TEXTILIER: MINDRE VATTEN, LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP 

  Garninfärgning ger lägre koldioxidutsläpp, men behåller samma höga prestanda från varumärket GORE-TEX som du känner till och litar på. Hur kan koldioxidutsläppen sänkas? Processen använder mindre vatten och genererar lägre koldioxidutsläpp. Dessutom håller färgerna 10 gånger längre. Tack för det, vetenskapen! Resultatet är hållbarhet, inifrån och ut. 

  LÄS MER

  PFC-FRI* IMPREGNERING: HÅLLBAR VATTENAVSTÖTNING

  Tack vare vetenskapen kan varumärket GORE-TEX erbjuda en hållbar, vattenavstötande impregnering fri från PFC. Det är ett steg mot att eliminera miljöfarliga PFC-ämnen i våra konsumentprodukters livscykel. Det är bara en av alla åtgärder vi tar för att reducera GORE-TEX produkternas miljöpåverkan. 

  LÄS MER

  * Bidrar till Gore Fabrics Divisions mål att vara fria från PFC (PFCs of Environmental Concern) under hela konsumentproduktens livscykel. I detta fall nås målet genom användning av icke-fluorerade material. Läs mer på https://gtx.is/pfcec 

  VAR BETYDER HÅLLBARHET FÖR VARUMÄRKET GORE-TEX? 

  GORE-TEX produkter är vetenskapligt utvecklade och noggrant testade: för hög prestanda och löpande reduceringar av koldioxidavtrycket. GORE-TEX är på en ständig förbättringsresa för att erbjuda pålitlig prestanda genom vetenskap och samarbete. Varumärket GORE-TEX tar nu ytterligare steg, inklusive följande: förbättrad resurseffektivitet, reducerade koldioxidutsläpp, mindre avfall och lägre vattenförbrukning, samt innovationer inom mer hållbara material. Nyckeln till att uppnå dessa mål? Vetenskaplig utveckling och testning samt transparent redovisning av våra framsteg. Varje dag är ett steg på vägen mot mer hållbara GORE-TEX produkter.

  LÄS MER

  Gore-tex Newsletter